Μια σωστή θερμομόνωση που απαιτεί περίπου το 2 - 5% του αρχικού κόστους κατασκευής του κτηρίου, μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και το 50% του κόστους λειτουργίας της θέρμανσής του.

  • ελαχιστοποιεί τις θερμικές απώλειες και εξοικονομεί ενέργεια
  • προστατεύει από τις απότομες θερμοκρασιακές εναλλαγές του περιβάλλοντος
  • εξασφαλίζει αειφόρο θερμική άνεση στους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε
  • περιορίζει τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τη σπατάλη ενεργειακών πόρων

Μεγάλη ποικιλία θερμομονωτικών υλικών πιστοποιημένων κατασκευαστών του χώρου και εξειδικευμένα συνεργεία τοποθέτησης τους.

Τοποθετούμε προϊόντα διογκωμένης πολυστερίνης EPS σε μορφή πλακών, σε διάφορες πυκνότητες κατάλληλα για χρήση σε :

  • Τοίχους & Οροφές
  • Δάπεδα & Δοκούς
  • Πυλωτές & Υποστυλώματα

 

 

Shortcodes Ultimate